streda 18. apríla 2012

Biolampa využitie polarizovaného svetla na liečbu


V celosvetovom meradle sa čoraz viac pozornosti venuje otázke alternatívnych foriem liečby širokej škály chôrob a zdravotných problémov. Tento trend je vyvolaný predovšetkým ekonomickými problémami a nutnosťou prehodnotenia nákladov a priorít zdravotnej starostlivosti.

Už dávnejšie sa vedcom a výskumníkom v oblasti medicíny podarilo zistiť, že na zdravotných problémoch a poškodení zdravia ľudí majú výrazný podiel také základné faktory ako porušenie rovnováhy v prírode a s tým spojené znečistenie ovzdušia, vody, životného prostredia ako celku, nevhodnej potravy, nedostatočné osvetlenie. A práve svetlo, ako sa ukázalo v priebehu dlhoročných pozorovaní, má rozhodujúci vplyv na kvalitu ekológie a logicky aj na ľudský život.  Vychádzajúc z týchto poznatkov bola vyrobená biolampa Bioptron, ktorá umožňuje predovšetkým pozitívne vplývať na biologický systém, priaznivo pôsobí na samouzdravujúce sily a naštartovať regeneračné procesy ľudského organizmu.

Biolampa Bioptron a účinky polarizovaného rozptýleného svetla, ktoré vyžaruje, ponúka širokú škálu využitia na terapiu. Na rozdiel od laserového svetla, ktoré je monochromatické (čo znamená, že svetlo má vysokú energiu vo veľmi úzkom pásme) je Bioptron a jeho svetlo polychromatické a má nižšiu energiu. Ďalším veľmi dôležitým poznatkom je fakt, že biolampa Bioptron neobsahuje ultrafialové svetlo (obsah infračerveného svetlo je minimálny), čo je veľmi dôležité z hľadiska prakticky nulových škodlivých účinkov pri dlhodobom využívaní aj pre zrak. Za zmienku stojí ešte aj to, že na rozdiel od laserovej terapie, biolampa Bioptron a jej konštrukčné riešenie zabezpečuje, že svetelný lúč pri svetloterapii žiari na ošetrovanú plochu / miesto konštantnou intenzitou a tak sa pracuje s nižšou intenzitou.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára